arrow icon ILE CZASU ZAJMUJE WYKONANIE PROJEKTU?

Każdy projekt jest inny. Na etapie przygotowywania wyceny, oszacowuję wstępny harmonogram, który po uzgodnieniu zapisujemy w umowie. W trakcie prac nad projektem pilnuję tego, by trzymać się założonych ram czasowych.

Np. pełne opracowanie kompleksowego projektu wnętrz średniej wielkości mieszkania zajmuje około 3 miesięcy, przy dobrej komunikacji i sprawnej współpracy obu stron.