Polityka prywatności oraz plików cookies

Polityka prywatności strony  

Drogi Użytkowniku!

Witam na stronie internetowej goodvibesinteriors.pl. 

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez moją Stronę. 

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Łącząc się z tą witryną, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, obecne informacje prawne i ogólne warunki użytkowania. Administrator Strony (zwany dalej Administratorem) zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Aleksandra Dąbrówka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

GOOD VIBES Interiors, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,

Kopińska 42 m. 36

02-327 Warszawa

NIP : 5272267961

REGON : 382870127

 

HOSTINGODAWCA

Hostingodawcą Strony goodvibesinteriors.pl jest OVH Sp.zoo.

OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

OVH Sp.zoo – Polska jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000220286

REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556

Swobodna 1

50-088 Wrocław

Prezes Zarządu: Miroslaw Klaba

Wiceprezes Zarządu: Antoine Tison

 

CIASTECZKA czyli COOKIES

Moja Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia,
 • korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
  • usunąć pliki cookies
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na mojej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji Strony.

Administrator korzysta ponadto ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Stronę oraz do oceny jego możliwości technicznych i istniejących możliwości uproszczenia funkcjonowania Strony.

Na Stronie używane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne: pozostają zapisane na komputerze do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej,
 • stałe: pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

Do wykorzystywanych przez Stronę plików cookies w szczególności należą:

Google Analytics Zbiera informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. 

Pomaga tworzyć raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Więcej na stronie internetowej: Polityka Prywatności Google Analytics http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Facebook Zapisywane przy interakcji z obiektami społecznościowymi FB, np. przyciskiem Lubię czy logowaniem przez Facebooka. Więcej na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policy.php

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki w zależności od przeglądarki, której używasz np:

 • Przeglądarka Mozilla Firefox: Firefox -> Opcje -> Opcje ->Prywatność,
 • Przeglądarka Internet Explorer/Edge: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność,
 • Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Ustawienia treści.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz napisać komentarz, zapisać się do newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego, oraz korzystać z moich usług, zostaniesz poproszony o podanie mi Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przeze mnie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług w niej oferowanych (zwanych dalej Usługami).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych na Stronie,
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
 • Przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania:

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Twoja zgoda wyrażona na Stronie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • profilowaniu w celach marketingowych,
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
  • badaniu satysfakcji klientów.

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości komentowania na Stronie,
 • brak możliwości korzystania ze Strony i materiałów na niej zawartych,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Stronę.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

KORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W ramach formularzy zamieszczonych na Stronie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach usług mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika Strony : 

 • imię, 
 • nazwisko, 
 • adres, 
 • adres poczty elektronicznej, 
 • numer telefonu. 

Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Ciebie mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

Dane podane w formularzach zamieszczonych na Stronie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych.

Okno checkbox

Twoja zgoda wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, masz prawo odwołania Twojej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela Strony stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Strony.

Przekazywanie danych z formularza

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.

Twoje dane są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników Strony osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom Strony listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

ZAMIESZCZANIE TREŚCI NA STRONIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz na Stronie – jego treść może zostać opublikowana na Stronie.

To samo dotyczy innych treści, które publikujesz na Stronie.

Część Twoich danych, takich jak:

 • login
 • imię
 • nazwisko
 • wojwództwo
 • adres IP

może być widoczna dla innych użytkowników Strony.

 

PROFILOWANIE

W ramach Strony mogę automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonam profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytam Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będę mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na mnie obowiązek prawny, zobowiązujący mnie do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuję szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

osoby współpracujące ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające moją bieżącą działalność:

 • hostingodawca,
 • podmiot ułatwiający optymalizację Strony,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • portale społecznościowe,
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z Polityką Prywatności mojej Strony?

Napisz na adres e-mail Administratora :  studio@goodvibesinteriors.pl.